APAO 2016 Retina Night 活動照片花絮
 

           ~APAO 2016 Retina Night 已圓滿順利落幕囉~

 

            感謝各位會員熱情支持參與下讓晚宴更加豐富精彩,

 

     那麼再讓我們一起回顧當天美好的夜晚!

 

     Let's recall the wonderful memory of APAO 2106 Retina Night

 

     in Taipei !

 

 中華民國視網膜醫學會秘書處 敬上

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

附上相關照片連結  APAO 2016 Retina_Night

 

 

 

 

 

密碼: